Овие декемвриски денови екипите тековно вршат собирање на лисната маса низ сите зелени површини и паркови во градот.
Денес оваа активност ја реализираме по должина на зеленилото на булевар Александар Македонски.
Share