Nga aktivitetet e sotme e veçojmë rregullimin e gjelbërimit përgjatë rrjedhës së djathtë të kejit të lumit Vardar, nga ura e Bellasicës deri te ura Binjaku, në komunën e Aerodromit.
Mirëmbajtja dhe rregullimi i gjelbërimit publik është angazhim yni, të cilin e realizojmë çdo ditë për një mjedis më të pastër jetësor.
Share