Од денешните активности го издвојуваме уредувањето на зеленилото по десното течение на кејот на реката Вардар, на потег од мостот Беласица до мостот Близнак, во општина Аеродром.
Одржување и уредување на јавното зеленило е наша заложба која секојдневно ја спроведуваме за почиста животна средина.
Share