Me mbjelljen e fidanëve të nëntorit e përfshimë gjelbërimin e zhardinerës qendrore në bulevardin Aradhet Partizane.
Thuja smaragd unike, thuja aurea dekorative dhe juniperus sabina tamariscifolia e gjelbër-e verdhë janë fidanët e rinj me të cilët e plotësuam këtë pjesë të gjelbërimit të bulevardit.
Share