Kositja e barit, mbledhja e barit të kositur, krasitja dhe rregullimi i bimësisë janë aktivitetet e sotme të ekipeve të terrenit për rregullimin e gjithë hapësirës së gjelbër publike te Qendra sportive Boris Trajkovski.
Në një pjesë të hapësirës publike rregullimin e plotësuam me mbjelljen e krizantemës (chrysanthemum) sezonale në disa ngjyra.
Share