Косење на трева, собирање откос, кроење и уредување на вегетацијата се денешните активности на теренските екипи на средување на целокупната јавна зелена површина во кругот на Спортскиот центар Борис Трајковски.
На дел од јавниот простор уредувањето го дополнивме со садење на сезонска хризантема (chrysanthemum) во повеќе бои.
Share