Përgjatë të korridorit të gjelbër në gjatësi prej 825 metrash në rr. Vasko Karangjeleski në komunën e Aerodromit, në distancë prej një metër, jemi duke mbjellë 425 fidanë të llojit thuja smaragd dhe 400 fidanë thuja rozentalis. Drejtori Sefi Shabani inspektoi aktivitetet dhe i mbështeti ekipet duke marrë pjesë në mbjelljen e fidanëve.

Share