Thuja sp.prunus dhe leylandii janë fidanët e rinj të cilët ekipet tona sot i mbollën në gjelbërimin qendror të bulevardit Aradhet Partizane në komunën e Karposhit.
Mbjelljen vjeshtore të pemëve e realizojmë gradualisht, e me këtë është përfshirë rregullimi në të gjithë pjesët e gjelbra të bulevardeve, parqeve dhe sipërfaqeve publike të qytetit.
Share