Me 400 shkurre dekorative të llojit lonicera e pasuruam gjelbërimin qendror të bul. Goce Dellçev, në shtrirje nga udhëkryqi te Gjykata deri te nënkalimi në bulevardin e njëjtë. Ndërsa në bulevardin Kërste Petkov Misirkov te ASHAM-i, mbollëm 150 fidanë të llojit festuca, ku nesër ekipet e terrenit do të vazhdojnë me mbjelljen e fidanit lonicera.

Share