Rikonstruktimi i rekuizitave të drurit në Vodno.
Krahas aktiviteteve të rregullta të mirëmbajtjes së gjelbërimit dhe grumbullimit të letrave dhe mbeturinave, obligim ynë i vazhdueshëm është edhe kontrollimi i elementeve të vendosura të parkut dhe funksionaliteti i tyre.
Ekipet bëjnë me zell meremetimin e pjesëve të dëmtuara të rekuizitave për fëmijë në lokacionin “Markovo Kruvçe” në pyllin park Vodno.
Çdo ditë punojmë me përkushtim për qëndrim të këndshëm dhe të sigurt të të gjithë vizitorëve nëpër pyllin park, si një nga lokacionet më tërheqëse për pushim dhe rekreacion në qytet.
Share