Prioriteti ynë i veçantë në punën është mirëmbajtja dhe rregullimi i rregullt i gjelbërimit përgjatë bulevardeve kryesore të qytetit.
Pikërisht këto janë aktivitetet e sotme të ekipeve -rregullimi i gjelbërimit të zhgardinerëve qendrore ndërmjet bulevardit Jane Sandanski dhe Bulevardit Kuzman Josifovski Pitu, me qëllim të dukshmërisë dhe sigurisë më të madhe të shoferëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në komunikacionin e qytetit.
Share