Sot filluam aksion për pastrimin dhe rregullimin e gjelbërimit në bul. M. T. Golloganov.
Të organizuar sipas rajoneve, përgjatë gjelbërimit qendror dhe anësor të bulevardit, bëjmë kositjen e barit, mbledhjen e barit të kositur, heqjen e bimësisë së egër, mbledhjen e letrave dhe mbeturinave dhe ngarkimin e tyre në kamion.
Detyrat operative të punës kryhen në mënyrë graduale sipas prioriteteve të planifikuara dhe do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
Në këtë periudhë punojmë në mënyrë aktive në rregullimin e gjelbërimit të bulevardit në rrugët kryesore të qytetit.
Share