Bukuria e bul lIlinden

Në të gjitha komunat e Shkupit në gjelbërimin publik hapim gropa për mbjelljen e fidanëve të rinj

Ekipet tona kujdesen që gjelbërimi përballë Bibliotekës Kombëtare dhe universitare të jetë i pastër dhe i rregulluar dhe kjo duket bindshëm nga rrezet e diellit të nëntorit.

Mbjellja e fidanëve sezonalë pranë liqeneve në Parkun e Qytetit

Share