Mirëmbajtja e vazhdueshme e sipërfaqeve me bar dhe kositja e rregullt e tyre, mbledhja e letrave dhe e mbeturinave janë pjesë e aktiviteteve të përditshme që i realizojmë nëpër gjelbërimin e bulevardit dhe parqet.
Këto janë edhe aktivitetet e sotme të ekipeve nga rajoni i Karposhit, të cilët e kositin dhe e pastrojnë gjelbërimin anësor në bulevardin Ilinden.
Share