Тековното одржување на тревниците и нивно редовно косење, чистење од хартија и отпадоци се дел од секојдневните активности што ги спроведуваме низ булеварското зеленило и парковите.
Тоа се ѝ денешните активности на екипите од реон Карпош коишто го косат и расчистуваат страничното зеленило на булевар Илинден.
Share