Ekipet e terrenit e mirëmbajnë në mënyrë të koordinuar gjelbërimin publik në të gjitha rajonet e qytetit.
Në aktivitetet e sotme e përfshimë edhe gjelbërimin e bulevardit te rrethrrotullimi në lagjen Autokomandë.
Aktivitetet e kositjes së barit, mbledhjes së barit të kositur, pastrimit dhe grumbullimit të letrave dhe mbeturinave përveç në sipërfaqen publike përkatëse i realizuam edhe në gjelbërimin përreth në Parkun Skulptura.
Share