Теренските екипи координирано го одржуваат јавното зеленило низ сите реони на градот.
Со денешните активности го опфативме и булеварското зеленило кај кружниот тек во населбата Автокоманда.
Активностите на косење трева, собирање откос, чистење и собирање хартија и отпадоци покрај на посочената јавна површина ги реализиравме и низ преостанатото околно зеленило во паркот Скулптура.
Share