Rregullimi i leheve me fidanë sezonalë të llojit begonia janë aktivitetet e sotme të ekipeve nga rajoni i Qendrës.
Në parkun Grua Luftëtare në lehet e luleve, ekipet bëjnë plotësim të fidanëve të lules në ato vende ku mungojnë dhe aty ku ka të dëmtuara.
Sipërfaqet e rregulluara në gjelbërimin e qytetit nuk e ruajnë gjithmonë kompaktësinë e tyre, prandaj u bëjmë apel të gjithë vizitorëve që të sillen me ndërgjegje dhe përgjegjësi ndaj gjelbërimit publik dhe natyrës.
Share