Sot jemi duke realizuar kositje me makinë të sipërfaqeve me bar nëpër gjelbërimin publik në komunën e Aerodromit.
Ekipet rajonale me kositëse dhe makinë prerëse kositin barin në gjelbërimin qendror përgjatë bulevardit Jane Sandanski si pjesë e detyrave të rregullta të parashikuara me planin e sotëm të punës.
Gjelbërimi i bulevardit me strukturën dhe shtrirjen e tij në të gjithë rrugët e qytetit në periudhën e verës kërkon angazhim të shtuar të ekipeve të terrenit për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e tij.
Share