Angazhimin tonë për sipërfaqe dhe parqe të rregulluara të gjelbra çdo ditë e realizojmë me aktivitetet rrjedhëse të ekipeve në rajonet në të gjitha komunat e Shkupit.
Nga plani i sotëm i ekipeve të terrenit e veçojmë krasitjen e pemëve dhe shkurreve në gjelbërimin në Parkun e mbrojtësve dhe në gjelbërimin tjetër në rajonin e Draçevës.
Me krasitjen e rregullt dhe formimin e kurorave të pemëve dhe bimësisë tjetër kontribuohet për zhvillim të duhur dhe mbrojtje të bimëve.
Share