Нашата заложба за уредени зелени површини и паркови секојдневно ја спроведуваме со тековните активности на екипите низ реоните во сите скопски општини.
Од денешниот план од теренските екипи го издвојуваме кроењето на дрвја и грмушки низ зеленилото во Паркот на бранители и преостанатото зеленило во реон Драчево.
Со редовното поткастрување и оформување на крошните на дрвјата и другата вегетација се придонесува за правилен развој и заштита на растенијата.
Share