Në mënyrë të vazhdueshme dhe të përditshme, ekipet në terren i kryejnë aktivitetet për rregullimin e gjelbërimit duke u kujdesur për sipërfaqet e përgjithshme në të gjithë qytetin.
Në atë pjesë, këto ditë ekipet e pasuruan sipërfaqen me lule me tagetesin sezonal në gjelbërimin e rrethrrotullimit në komunën e Kisella Vodës.
Nuanca e verdhë e lules gërshetohet gjallërisht në gjelbërimin duke e plotësuar hapësirën.
Share