Kushtet e volitshme të motit mundësuan zhvillim të pandërprerë të aktiviteteve të cilat ekipet tona këtë periudhë i realizojnë me përkushtim në të gjitha rajonet. Në lokacionet tanimë të planifikuara në disa komuna të Shkupit, ditët e kaluara u realizua intensivisht aksioni pranveror për mbjelljen e fidanëve. Në terrenin e parapërgatitur dhe gërmimet e bëra për mbjellje të fidanëve, këto ditë, ekipet mbollën fidanë gjethembajtëse dhe gjetherënëse si dhe shkurre dekorative nga fidanishtet e ndërmarrjes sonë. Me aksionin është planifikuar të realizohet plotësimi i sipërfaqeve të gjelbra me fidanë gjithandej ku mungon nëpër parqet, gjelbërimin përgjatë bulevardeve dhe rrugëve urbane magjistrale. Aksioni i mbjelljes do të vazhdojë edhe ditët në vijim.

Share