Krahas rregullimit të gjelbërimit, edhe mirëmbajtja është një nga prioritetet në të cilat janë fokusuar aktivitetet e ekipeve tona këto ditë. Sidomos në këtë periudhë për vegjetacionin është karakteristik krasitja e pemëve dhe formimi i kurorave. Kështu, sot ekipe nga Sektori Aletë e Drurëve në koordinim të përbashkët me NPK 2007 Gazi Baba, filluan aksion të madh të krasitjes së drurëve. Në disa lokacione nëpër gjelbërimin në komunën e Gazi Babës, duke filluar nga parku në Kolonia, ekipet do të punojnë në krasitjen e drurëve për të cilat është lëshuar Aktvendim për krasitje nga Sektori për Punë Komunale i Qytetit të Shkupit. Me mekanizimin e duhur ekipet do të krasitin degët e drurëve në lartësinë 12 deri në 18 metra dhe në përputhje me aktivitetet e planifikuara dhe kushtet e motit aksioni është parashikuar të zhvillohet në ditët në vijim.

Share