Aktivitetet kryesore që i realizojmë në komunën janë kositja e sipërfaqeve me bar dhe krasitja e shkurreve, përkatësisht në: Brigada e Dytë Maqedonase, H. T. Karposh, Bul Kemal Sejfullah, në rr. Kërste Arsenov, Pavle Iliq, Strumiëka, Vukovarska dhe Resenska.
Aksioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.
Share