Gjelbërimi i bulevardit qendror në komunën e Gjorçe Petrovit nga sot me pamje të re.

Ekipet e terrenit e pasuruan dhe zbukuruan gjelbërimin e bulevardit kryesor në Gjorçe Petrov me fidanë gjethembajtës me kërcell të ulët të llojeve piracanta, lonicera, woodwardii, smaragd, rosedalis, rheingold dhe berkman.

Share