Дабот симболизира долговечност, здравје и издржливост, а се нарекува уште и дрво на животот. За разлика од другите листопадни дрвја на почетокот на есента листовите на дабот ја менуваат бојата, но се задржуваат на гранките и во текот на зимата. Преданијата велат дека со внесување на дабовите гранчиња во домот неговите особини ќе се пренесат на сите луѓе што живеат во тој дом.

Честит Бадник !

Share