Завршни активности на проектот Градење капацитети за еко-системи базирано намалување на ризиците од катастрофи.

Директорот Зухејр Реџепи оствари средба со претставник од јапонската агенција за развој “Џајка”, на која се разгледаа завршните активности на проектот, кој опфаќа развој на модел против поплави, лизгање на земјиштето, ерозија на почвата и шумски пожари на веќе определени локации на парк-шумата Водно.

Благодарност за соработката и заложбите во име на заштитата на животната средина и шумите, кои се од преголемо значење за градот.

Share