Rregullimi i gjelbërimit është aktiviteti ynë i përditshëm, po le të jetë edhe një prioritet për të gjithë ne – drejtë ruajtjes së mjedisit jetësorë.
На повеќе локации во градот, изминатиов период нашите екипи извршија садење на млади садници. Липа, платан и декоративна сребрена елка се дел од дрвјата со кои се уредија повеќе зелени површини во Скопје. Оваа акција на садење листопадни и зимзелени садници низ постоечкото зеленило, како и надополнување на местата каде e потребно, се дел од