Видливо се забележува новото хортикултурно уредување кое деновиве го вршиме по должина на целата средишна жардиниера на булевар Илинден, како и на делови од страничното зеленило.

Вака украсено зеленилото, веќе дава поинаква слика на картата на зелениот колаж на градот.

Share