Vërehet dukshëm rregullimi i ri hortikulturor të cilin e realizojmë këto ditë përgjatë gjithë zhardinerës qendrore në bulevardin Ilinden, si dhe në disa pjesë të gjelbërimit anësor.

Gjelbërimi i dekoruar në këtë mënyrë tashmë jep një pamje tjetër në hartën e kolazhit të gjelbër të qytetit.

Share