Për të nëntën herë këtë vit, u mbajt gara e çiklizmit “I pari në majë”e organizuar nga Shoqata e sportit dhe rekreacionit, dhe e mbështetur nga Qyteti i Shkupit, të cilitiu bashkëngjit edhe ndërmarrja jonë me kontributin e saj. Me mbështetje të plotë ndaj kësaj gare sportive rekreative, e theksojmë rëndësinë e veçantë të aktiviteteve në fushën e sportit dhe të rinjve, si dhe afirmimin e përfitimeve nga natyra. Gara u realizua në Pyllin park Vodno, i cili si pjesë e gjelbërimit jashtë urban, është një zonë e rëndësishme ekologjike, estetike dhe rekreative, të cilën të gjithë duhet të angazhohemi ta ruajmë atë si një ekosistem kompleks.

Share