“Cila është mënyra e shumimit të fidanëve gjethembajtëse? Si shumohen lulet? Sa kohë u nevojitet që të rriten?”, ishin vetëm një pjesë e pyetjeve të cilat i parashtruan mysafirët e sotëm gjatë vizitës së fidanëve të prodhimtarisë në suaza të ndërmarrjes. Shpresojmë se me sukses ia dolëm që tu ndihmojmë të rinjve që më lehtë ti përvetësojnë proceset themelore lidhur me zhvillimin e bimëve. Me këtë, realizuam edhe një praktikë profesionale dhe njëherit shpresojmë se do të realizohet takimi i sërishëm.

Share