Këtë mëngjes janë vërejtur elemente të thyera të parkut në Vodno, nga ana e ekipeve tona. Është kryer akt vandalizmi ndaj stolave dhe tavolinave të parkut të vendosura për vizitorët në park pyllin Vodno. Ekipet tona tanimë kanë sanuar dëmtimin e elementeve të parkut. Ky fenomen është shumë i shpeshtë, veçanërisht në këtë periudhë kur është rritur vizita e vendeve rekreative, parqeve. U bëjmë APEL të gjithë vizitorëve, dashamirësve të natyrës, të sillen dhe t’i ruajnë me ndërgjegje elementet parkut të vendosura nëpër sipërfaqet e gjelbra publike.

Share