Me fidanë të rinj të llojit Hamaciparis elvodi e plotësuam zhardinerën qendrore dhe gjelbërimin në bulevardin Vidoe Smilevski Bato, si pjesë e aksionit pranveror për mbjelljen e fidanëve në gjelbërimin e qytetit.

Share