Edhe alenë e drurëve në bul. Brigada e Tretë Maqedonase e pasuruam me fidanë të rinj gjetherënës të llojit likuidambar, ndërsa parku Depoja e Qytetit prapa Stacionit Hekurudhor nga sot është zbukuruar me panje të reja.

Share