Aktivitetet për kositjen makinerike të sipërfaqeve të barit i kryejmë me faza në të gjitha zonat në gjithë gjelbërimin e qytetit.
Rruga Vasil Çakalarov në komunën e Gjorçe Petrovit është pjesë e lokacioneve ku ekipet e kanë zhvilluar këtë aktivitet sot.
Share