Mbledhja e gjetheve të rëna, pastrimi i sipërfaqeve të gjelbra dhe rregullimi me fidanë sezonalë janë aktivitetet e punës të cilët këtë periudhë i kryejnë me përkushtim ekipet përgjegjëse të rajonit Kalaja.

Share