Në lokacionin deri në majën e Vodnos, dhe në rrugën nga f. Nerez deri në Vodnon e Mesme, i përfunduam dy kullat vrojtuese që janë pjesë e elementeve të reja të parkut, të cilat në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit i realizojmë si pjesë e aktiviteteve për pyllin park.

Share