Ditëlindjen e kompanisë sonë, 1 Mars, këtë vit e shënuam me një aksion të madh pastrimi në hapësirën e ndërmarrjes. Të gjithë të punësuarit, së bashku me drejtorin Sotirovski, të organizuar në grupe, të shpërndarë në disa lokacione në hapësirën e ndërmarrjes, e pastruan gjelbërimin nga lastarët, mbeturinat dhe plehrat. Në aksion u përfshi edhe mekanizimi me ç’rast u bë krasitja e degëve, prerja e bimësisë së egër dhe ngarkimi i mbeturinave. Zelli i të gjithë punonjësve edhe këtë herë u dëshmua si forcë shtytëse dhe motiv për realizimin edhe më shumë të aksioneve të tilla. Megjithatë, qëllimi i këtij aksioni është të japim shembull dhe të gjithë së bashku të kontribuojmë në ruajtjen dhe kujdesin e higjienës së mjedisit tonë të afërt, dhe në këtë mënyrë edhe në përpjekjet për të rritur vetëdijen ekologjike te çdo individ për një mjedis më të pastër. Si ndërmarrje aktiviteti i së cilës është përkujdesja ndaj sipërfaqeve të gjelbra publike, jemi gjithmonë për mbështetjen e aktiviteteve të tilla më të shpeshta të cilat domosdo duhet të jenë prioritet për të gjithë ne.

Share