Рачно чистење на езерцата од отпадоци, смет, пластична амбалажа, гранки и лисја се активностите кои вчера ги извршија екипите во вториот дел на Градски парк. Активностите на чистење екипите ќе ги продолжат и денес,  каде ќе се чисти езерцето во првиот дел на Градски парк. Истовремено се одвиваат и редовните работни операции за одржување на зеленилото и хигената во паркот.

Имено, укажуваме на совесно и одговорно однесување при престој на јавните зелени површини и паркови во градот.

Share