Во рамките на редовната практична настава, учениците од 3 година во СУГС Сарај денес го посетија нашето претпријатие. Директорот Сефи Шабани ги прими учениците и ги запозна со работата на претпријатието, по што тие добија корисни информации кои ќе им помогнат во
понатамошниот образовен процес.
Нашето претпријатие е отворено за соработка со сите образовни институции кои ќе покажат интерес, а нашите вработени со задоволство ќе ги споделат своите знаења со младите генерации.
Share