Веќе се гледа трудот и посветената работа на екипите од СРЦ Сарај, Водно и Гази Баба. По налог на Град Скопје завршени се дел од видиковците кај с.Крушопек, с.Шишево, во близина на патот кон с.Нерези и подножјето на падините на Водно. Во престојните зимски денови, како бегство од аерозагадувањето овие парковски елементи сигурно ќе бидат од добробит за сите посетители.

Share