Tashmë shihet mundi dhe puna me përkushtim e ekipeve nga QRS Saraj, Vodno dhe Gazi Babë. Me urdhër të Qytetit të Shkupit u përfunduan një pjesë e pushimoreve në f. Krushopek, f. Shishevë, në afërsi të rrugës për në f. Nerez dhe drejt rrëzës së shpateve të Vodnos. Në ditët e ardhshme të dimrit, për të ikur nga ndotja e ajrit këto elemente të parkut sigurisht që do të jenë të dobishme për të gjithë vizitorët .

Share