Денес, директорот Зухејр Реџепи со задоволство додели Решенија за вработување на неопределено време на вкупно 38 лица. Именуваните кои долги години привремено работеле во претпријатието, докажале дека се одговорни работници, каде што на заложба на директорот и новото раководство и безрезервната поддршка на Градот Скопје конечно е решен нивниот статус. Со оваа одлука убедени сме дека овој тим на вредни работници ќе даде максимален придонес во одржувањето на зелените површини во главниот град, како што доликува на еден модерен град.

Share