Акцијата за чистење и уредување на зеленилото на патот кон Бојане продолжува. Со зголемен број на работници и механизација, интензивно се расчистува вегетацијата покрај патот кон с. Бојане при што се врши:

➪ Косење на тревните површини,

➪ Кастрење на нискостеблеста вегетација и дрвја,

➪ Чистење на отпадоци,

➪ Утовар

Активностите ќе продолжат и наредните денови до целосно завршување на предвидените работни операции.

Share