Подигање на ново зеленило и хортикултурно уредување на јавни површини со вкупно нов сезонски насад, листопадни, зимзелени дрвја и садници 724.480, 38.539 м2 нови зелени површини и прв нов Мега Парк Даме Груев во општина Ѓорче Петров од над 30.000 м2 💚

🟢 Зелен плоштад на ул. 16 Македонска бригада спроти СУГС Панче Арсовски во Општина Гази Баба.
🟢 Зелен плоштад на Бул. Војвода Васил Чакаларов во Општина Ѓорче Петров.
🟢 Зелен плоштад на Бул. Македонска војска во Општина Ѓорче Петров.
🟢 Зелен плоштад на аголот помеѓу ул. Есенинова и ул. Жил Верн во Општина Кисела Вода.
🟢 Зелен плоштад на аголот кај ул. Бутелска и ул. Призренска Општина Бутел.
🟢 Зелен плоштад на кеј Димитар Влахов во Општина Центар.
🟩 Зелен коридор на ул. Лазар Личеновски во близина на Царинска управа на РСМ и ЈП Водовод и канализација од страната на кеј на река Вардар во Општина Центар.
🟩 Зелен коридор на ул. Бутелска фаза 1 и 2 во Општина Бутел.
🟩 Зелен коридор на бул.АСНОМ на потег од хотел Русија до мост Генерал Михајло Апостолски Општина Аеродром.
🟩 Зелен коридор на бул.Македонија во Општина Центар
🌳 Хортикултурно уредување на јавна површина бул. АСНОМ на потег од ул. Беласица до ЈП Комунална хигиена на среден, лев и десен коридор во Општина Гази Баба.
🌳 Хортикултурно уредување на јавна површина на аголот помеѓу бул.Партизански одреди и ул.Манапо во Општина Карпош.
🌳 Хортикултурно уредување на јавна површина на бул. Србија потег од ул. Христо Татарчев до бул. Борис Трајковски на средна жардињера и десен коридор Општина Кисела Вода
🌳 Хортикултурно уредување реконструкција на 20 жардињери на булевар Илинден Општина Центар
🌳 Хортикултурно уредување нови садници на ул. Адем Демачи, Паркот во Чаир, Бул. Словенија, Бул. Џон Кенеди и Бул. Втора македонска бригада – кај поликлиника Чаир
🌳 Мега парк Даме Груев во Општина Ѓорче Петров.

ВИДЕО

Share