Изминативе неколку дена во Охрид се одржаа 29 Синдикални спортски игри
Примарната цел на оваа манифестација е запознавање и дружење на вработените од различни институции преку спортските игри и можност за понатамошна соработка. Воедно, вработените од ЈП Паркови и зеленило ги постигнаа следните резултати:
Аранжирање – 1 место:
Наташа Алексовска
Милена Радичевска
Мал фудбал – 2 место
Мемет Папиќ
Биљал Курти
Ферди Сакиб
Дехран Вејсел
Сејди Јаии (најдобар жонглер)
Куглање – 3 место
Ферди Сакиб
Биљал Курти
Мемет Папиќ
За најдобар играч во сите игри е избран Сејди Јаии
Честитки до сите учесници!
Share