Во координација со Град Скопје денес го уредуваме и косиме зеленилото низ просторот кај целиот локалитет Кањон Матка.
Активности:
Косење и расчистување на теренот од диво-израсната вегетација, собирање хартија и отпадоци и утовар.
Share