• Екипата од реон Чаир со тракторски косилки и тримери утрово го уредуваат зеленилото на бул. Х. Т. Карпош и ул. Ресенска
  • Реон Бутел
  • Денес, се оржа 16 седница на УО на претпријатието со комбинирано присуство во живо и онлајн преку зум апликација на која беа донесени повеќе значајни одлуки за работата на претпријатието.
Share